Кампания stopillegal.com
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
English Български Карта на сайта Контакти Начална страница
Проекти
Големина на текста По-едър шрифт Нормален шрифт По-ситен шрифт
 
Кампания stopillegal.com
            
Кампанията stopillegal.eu е инициатива на Европейската асоциация за растителна защита (ЕСРА) и се осъществява чрез Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) като част от образователна кампания, насочена към фермерите. Ако имате допълнителни въпроси относно кампанията, не се колебайте да се свържете с нас. Ако търсите информация за закупуването и употребата на продукти за растителна защита, моля, свържете се с съответната ОДБХ .
 

Проект против нелегалните продукти

ОПЕРАТИВЕН СЕМИНАР ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРАВОПРИЛАГАНЕ СРЕЩУ НЕЗАКОННАТА ТЪРГОВИЯ НА ФАЛШИВИ И НЕЗАКОННИ ПЕСТИЦИДИ


В периода 3-6 април 2023 г за първи път у нас в Агенция Митници се проведе оперативен семинар с международно признати лектори относно добри практики и ефективни инструменти за борба с фалшивите и незаконни продукти за растителна защита.

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) организира, с подкрепата на Syngenta и FMC, членове на Асоциацията с опит в разработването на иновативни и устойчиви технологии за растителна защита, и SGS, водеща световна компания за инспекция, проверка, тестване и сертифициране, представянето пред митническите служители на ефективни действия за предотвратяване на вноса на нелегални пестициди още на границата, което ще помогне за справяне с нарастващия проблем с разпространението им в България и Европа.

Пренасянето през границата и предлагането на пазара на незаконни продукти за растителна защита, чиято употреба не е разрешена в България, поставя в сериозен риск здравето на населението – внасяните и използвани нелегално продукти са с неясен произход и химичен състав и могат да бъдат сериозна опасност за ползващите ги за третиране на насаждения, за консуматорите на земеделска продукция, както и за околната среда.


 
Семинарът в София беше открит от заместник-директора на Агенция „Митници“ г-н Пламен Павлов, който подчерта значимостта на обучението за служителите, ангажирани в митническия контрол на външните граници на ЕС. Той приветства инициативата, която е пример за добро взаимодействие с неправителствения и частния сектор в полза на околната среда, здравето и сигурността на българските и европейските граждани.

Представителите на АРИБ, FMC и Syngenta подчертаха щетите, които незаконните пестициди могат да имат върху здравето на земеделските производители, отглежданите култури, околната среда и вредите за националната икономика, както и значението на сътрудничеството между компетентните власти и частния сектор, за да бъдат действията срещу нелегалните продукти по-ефективни.

Г-н Зимерман – директор в SGS, акредитиран експерт в борбата с незаконната търговия към WCO - Световната Митническа Организация, ЕС, Министерството на правосъдието на САЩ, предостави на митничесдките служители експертен опит и познания за откриване и идентифициране на фалшиви и незаконни пестициди.

През първите два дни в мероприятието взеха пряко участие оперативни митнически служители от София и дистанционно служители от МП Капитан Андреево, МП Лесово, ТД Митница Бургас. На 5 април се проведе теоретичен семинар за ТД Митница Варна, а фокусът на последния ден бяха практически въпроси и контролни проверки в реални условия на МП Капитан Андреево.

Анализ на риска, нови техники за целеви проверки и разграничаване на истински от фалшиви пестициди, конкретни последователни стъпки при съмнение за незаконни пратки са част от темите на презентациите, представени на семинара с практическа насоченост за противодействие срещу нелегалните продукти за растителна защита.

Митническите служители, взели участие в оперативния семинар, получиха сертификат от организаторите, които останаха впечатлени от активното отношение и ползотворните дискусии във връзка със споделените практики как с по-малко усилия да се осъществява по-ефективен контрол.

          

Рекордни количества от 1 346 тона конфискувани незаконни и фалшиви пестициди през 2020 г. в мащабната Международна операцията на Европол SILVER AXE V

  1346 тона нелегални и фалшиви пестициди са конфискувани в Европа в резултат на международната операция SILVER AXЕ V, която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това са над два пъти повече в сравнение с миналата година (550 тона) и биха били достатъчни да изпръскат 207 000 квадратни километра площ или повече от всички земеделски земи в Германия, които представляват почти половината от страната, почти 75% от земеделските земи във Франция или повече от 150% от земеделските земи на Румъния.

SILVER AXЕ V е петата операция, насочена срещу нелегалния внос и разпространение на пестициди с оперативна фаза от 13 януари до 25 април 2020 г. в която са извършени проверки на морски пристанища и сухопътни граници, вътрешни пазари и доставки на пратки. Проверени са повече от 3 000 тона пестициди, проведени са 260 разследвания и двама лица са арестувани. В операцията са взели участие 32 държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Обединеното кралство, Украйна, Австралия, Колумбия и САЩ.

 

През 2020 г. България за трети път участва в международната операция SILVER AXE. В акцията взеха участие Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Агенция Митници.

В рамките на международната операция, БАБХ осъществи засилен контрол върху:

 

  • Вноса на нелегални продукти за растителна защита на ГКПП, съвместно с Агенция „Митници“.

За периода на операцията Агенция „Митници“ е задържала 18 352 литра турски неразрешени пестициди, които не са декларирани и е образувано досъдебно производство, а при съвместни действия с БАБХ са задържани 72 л и 20.95 кг неразрешени ПРЗ превозвани в лични автомобили, по данни на Агенция „Митници“ всички с произход Турция.

 

  • Търговията на нелегални продукти за растителна защита (ПРЗ), съвместно с органите на МВР във вътрешността на страната.

Българска агенция по безопасност на храните извърши засилени проверки в обекти за производство, търговия и преопаковане на ПРЗ и за употреба на ПРЗ от земеделските стопани в рамките на операцията.

В връзка с операцията на Европол SILVER AXE V с писмо изх. № ПРЗ-55/24.01.2020 г. бе разпоредено на директорите на всички ОДБХ да създадат необходимата организация за извършване на внезапни проверки от инспекторите по растителна защита върху търговията и употребата на нелегални продукти за растителна защита.

В периода от 13.01.2020 г. до 25.04.2020 г. на територията на страната са извършени общо 728 бр. проверки за нелегални продукти за растителна защита, от които 322 бр. са на обекти за търговия и 406 бр. на земеделски стопани за употреба на ПРЗ.

Установени са нерегламентиран внос и употреба на 3 522 литра неразрешен продукт за растителна защита, за което са съставени 2 бр. актове за установено административно нарушение и са открити 30 л продукти с изтекъл срок на годност.

 

Засиленият контрол продължава и след оперативната фаза на операция SILVER AXE V. Проведени са съвместни внезапни проверки на БАБХ и ДАНС през месец юни 2020 г. на територията на области Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. При тях са задържани общо 2 962 л и 935 кг нелегални и фалшиви ПРЗ с произход Турция, Гърция, Украйна, Молдова, Испания, Полша.

Откритите пестициди са неразрешени и фалшиви, без партиден номер и дата на производство, без етикети на български език, негодни с изтекъл срок на годност, ПРЗ с отнето/прекратено разрешение. Съставени са 5 бр. актове за установено административно нарушение.

През юли 2020 г. е извършена съвместна проверка на БАБХ и Икономическа полиция на територията на област Пазарджик. В нерегламентиран обект е установено съхранение на неразрешени ПРЗ, ПРЗ без етикет на български език, неправомерно преопаковане на ПРЗ от първа професионална категория на употреба, неоригинални опаковки без партиден номер и дата на производство и етикети. Възбранени са 109,7 кг и 15,8 л нелегални пестициди.

 

За противодействие срещу нелегалната интернет търговия с пестициди по инициатива на Българска агенция по безопасност на храните съвместно с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ беше разкрита и преустановена нелегална интернет търговия с фалшиви и неразрешени продукти за растителна защита. Незаконните обяви за пестициди бяха деактивирани. Установени бяха нарушителите, като един от тях е украински гражданин.

През първо полугодие на 2020 г. на граничните контролно пропускателни пунктове (Капитан Андреево, Малко Търново и Златарево) са иззети от БАБХ 773,1 л и 569,2 кг нелегални ПРЗ, внос от Турция, на основание чл. 52 от ЗЗР, който забранява вноса, въвеждането в страната, пускането на пазара или употребата на неразрешени или негодни продукти за растителна защита.

 

В резултат от извършените проверки по операция SILVER AXE V и след нея са задържани общо 25 728 литра и 1 635 килограма нелегални ПРЗ, които са многократно по- големи от тези през миналата година.

След приключване на операцията борбата с нелегалния внос и търговия с неразрешени продукти за растителна защита продължава.

*Информация от Българска агенция по безопасност на храните

 

TEST

Най-големите количества конфискувани незаконни или фалшиви пестициди в операцията на Европол SILVER AXE (2018)

Около 360 тона нелегални или фалшиви пестициди са конфискувани в Европа в резултат на операция SILVER AX III, която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

В продължение на 20 дни, операция SILVER AX III е извършила проверки на важни морски пристанища, летища и сухопътни граници, както и съоръжения за производство и преопаковане в 27-те страни-участнички: Австралия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Обединеното кралство, Украйна, Италия и Холандия (лидер на действията).

Пестицидите са един от най-регулираните продукти в света днес и могат да се търгуват и да се използват в ЕС само ако е доказано, че са безопасни и са разрешени.

Операция Silver Axe се фокусира върху продажбата и пускането на пазара (внос) на фалшиви пестициди, включително нарушения на правата върху интелектуалната собственост, като търговски марки, патенти и авторски права, както и срещу незаконната търговия с пестициди.

По време на акцията експертите на Европол са обменили и анализирали данните, получени от държавите-участници, като са поддържали връзка със заинтересовани страни от 43 частни фирми – производители и търговци на пестициди. OLAF от своя страна е предоставила на Европол и участващите държави информация за 180 съмнителни превози на пестициди, претоварени в Европейския съюз.

Сътрудничеството с частния сектор и други европейски и международни органи е от решаващо значение за успеха на акцията. CropLife International, Европейската асоциация за растителна защита ECPA и Европейската асоциация за защита на културите ECCA, представляващи растителнозащитната индустрия, и EC-DG SANTE, OLAF, INTERPOL и FAO от публичния сектор, са участвали както в подготвителната фаза, така и по време на операцията.

Уил ван Гемърт, заместник-изпълнителен директор на Европол, коментира: "Чрез подобна операция полицията в Европа и извън нея насочва решителен удар срещу фалшивите пестициди. Рекордният обем на опасните вещества, иззети през тази година, е важна стъпка да се ограничи навлизането на потенциално опасни за живота продукти на пазара на ЕС. Сложността и мащабът на тази измама означава, че сътрудничеството трябва да се осъществява и отвъд границите чрез междуинституционален подход, ръка за ръка с частния сектор ".

Греъм Тейлър, директор на връзки с обществеността в ЕСРА, заявява: "Поредицата от последните доклади подчертават нарастващата заплаха от фалшиви и незаконни пестициди: в ЕС се оценява, че те съставляват почти 14% от пазара. Това не е само въпрос за компаниите, чиито продукти са фалшифицирани, а в много по-голяма степен представляват риск за здравето и околната среда, тъй като те не са подложени на нито един от строгите тестове за безопасност , както разрешените пестициди се изследват. Ще се радваме да видим по-нататъшния успех Операция Silver и сме благодарни на Европол за предприемане на мерки по този важен въпрос".

Мащабите на третата операция я превръщат в едно от водещите действия, координирани от Координационната коалиция срещу престъпленията в областта на интелектуалната собственост (IPC3), чийто е домакин е Европол и се финансира от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO).

Пол Майер, директор на „Наблюдение за нарушения на правата върху интелектуалната собственост“  на EUIPO, добавя: "Изследванията на EUIPO показват, че всяка година в ЕС се губят 1,3 млрд. Евро поради фалшивите пестициди. Това е само икономическата цена – силно обезпокоени сме за потенциално вредните последици, които фалшивите пестициди могат да имат върху хранителната верига и следователно за здравето и безопасността на потребителите. Чрез финансирането на отдел IPC3 в Европол, EUIPO подпомага борбата срещу престъпността в областта на интелектуалната собственост ".

От 2015 г. броят на участващите в SILVER AXЕ се увеличава всяка година, което отразява нарастващия ангажимент за справяне с този проблем.

 

Годишна международна среща-семинар „Против нелегалните и фалшиви продукти за растителна защита“.

На 12 и 13 октомври 2017г. Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) беше домакин на Годишната международна среща-семинар под наслов „Против нелегалните и фалшиви продукти за растителна защита“. Срещата се организира с участието на Европейската Асоциация за Растителна Защита (ЕСРА), националните асоциации HCPA (Гърция) и AIPROM (Румъния), заедно с представители на съответните компетентни власти.
 
Срещата се проведе в Сандански и беше открита официално от Лукаш Возниацки -  мениджър Нелегални продукти ECPA, който изложи пред аудиторията нарастващия проблем с нелегалните пестициди.
            
Всяка отделна страна представи своите основни партньори на национално ниво, съвместните им инициативи, постигнати резултати и бъдещи планове за действия.
Конкретни примери за подобряване на процеса на разпознаване и спиране на незаконни пестициди на границите както и начини за намаляване на търсенето чрез ангажиране на властите и комуникация с фермерите бяха представени от Том МакХейл - председател на експертна група „Нелегални продукти“ в ЕСРА. Особен интерес предизвика информацията за активното участие на Полицията в Шотландия по отншение на ефективни превантивни мерки срещу нелегалните продукти за растителна защита.
Д-р Елени Карасали - ръководител лаборатория към Института по фитопатология Бенаки, Гърция запозна участниците с лабораторните анализи и контрол на нелегалните и фалшиви ПРЗ, оценка за еквивалентност при паралелен внос, изследвания за стабилност при съхранение на ПРЗ, както е други иновативни методи за анализ на формулациите в съвременно-оборудваната лаборатория на института. 
Г-н Дионисис Влахос от Министерство на развитието на селските райони и храните, Гърция представи Стратегия за контрол на незаконните ПРЗ, която включва приоритети и параметри на анализа на риска по отношение на употребата на фалшиви и незаконни ПРЗ.
Примери за предприети действия за  по-добър анализ на риска за откриване на потенциални фалшиви продукти бяха представени от румънската страна, както и опита за взаимодействие с всички заинтеросовани страни, включително подхода на частно разследване. 
От българска страна участие взеха и представители на БАБХ, Агенция Митници, МВР ГД Гранична полиция. Експерти от БАБХ представиха организацията на работа и контролните дейности на Агенцията относно продуктите за растителна защита. Отчетено бе нарастване броя на нарушенията и заловените нелегални пестициди за 2016г. и 2017 г. на територията на страната. Основен акцент в разговорите бе прилагането на законодателството в областта на контрола на ПРЗ, санкциите за нарушенията и предстоящата работа по инициативата за криминализиране на тези деяния.
Участниците в международната среща-семинар посетиха ГКПП Златарево и ГКПП Кулата и обсъдиха добри практики за граничен контрол, целящи превенция на вноса и употребата на нелегални пестициди – въпрос от значение за всички земеделски производители, за опазване здравето на хората и околната среда.
В заключение от дискусиите по темата бяха набелязани конкретни предложения за бъдещи съвместни действия на индустрията с властите, в посока намиране на решения за предовратяване на разпространението и употребата на нелегални пестициди на територията на Република България и на територията на други държави-членки на Европейския съюз., както и за подобряване на режима за контрол и налагане на санкции на заловените нарушители.
 

 

Програма на Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ)за борба с нелегалните продукти за растителна защита

Фалшификацията и нелегалната търговия на продукти за растителна защита – значителен и нарастващ проблем

През изминалите няколко години се отчита нарастване на фалшификацията и нелегалната търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ). Тази тенденция се наблюдава от производители, органи на властта и крайни потребители по целия свят, като е особено засилена в Европа. Настоящи проучвания показват, че приблизително 5-7% от продуктите за растителна защита в Европа са нелегални или фалшиви. Продължи

 

Организиране на обучения по Пилотен проект „Спиране на незаконните пестициди на границата“

В изпълнение на стартиралия съвместен пилотен проект от страна на Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) и Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) за ограничаване на вноса и разпространението на нелегални пестициди у нас бяха организирани обучения за служителите от граничните пунктове за откриване и спиране на съмнителни пратки на границата. В обученията участваха служители, пряко ангажирани с контрола на продуктите за растителна защита на граничните пунктове първоначално на Капитан Андреево /28-29 октомври/ и Лесово /16-17 ноември/.

Темите на обучителните семинари са в съответствие с действащите процедури за граничен контрол и практическото ръководство за спиране на незаконните пестициди на границата.

Целта бе да се представят добри практики и основни действия за предотвратяване вноса на нелегалните ПРЗ още на границата, което ще помогне за справяне с нарастващия проблем с разпространението на нелегалните пестициди в България и ЮИ Европа.

 

 
 

Годишна международна среща-семинар „Против нелегалните и фалшиви продукти за растителна защита“. 

На 13 и 14 януари 2015г., в София Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) беше домакин на Годишната международна среща-семинар под наслов „Против нелегалните и фалшиви продукти за растителна защита“. Срещата се организира с подкрепата на Европейската Асоциация за Растителна Защита (ЕСРА) и в нея взеха участие националните асоциации HCPA (Гърция) и AIPROM (Румъния), заедно с представители на съответните компетентни власти.

Трите страни от региона представиха позициите си по темата, а участието на лектори с дългогодишен опит в прилагане на добри практики срещу незаконното предлагане на пазара на пестициди допринесе за ползотворна дискусия за възможностите за съвместни действия и сътрудничество между органите на трите страни за предотвратяване вноса и разпространението на незаконни пестициди в ЮИ Европа.

Гервин Боуилон – член РГ „Нелегални продукти“ към ECPA и координатор на проекта в региона, постави началото и ръководи открития диалог за нарастващия проблем с нелегалните пестициди.

Конкретни примери за случаи на незаконна търговия с пестициди, открити в пристанището на Хамбург бяха представени от г-н Грегор Хилферт - Фитосанитарен контрол, Министерство на икономиката, транспорта и иновациите, Германия.

Д-р Елени Карасали - ръководител лаборатория към Института по фитопатология Бенаки, Гърция запозна участниците с лабораторните анализи и контрол на нелегалните и фалшиви ПРЗ, оценка за еквивалентност при паралелен внос, изследвания за стабилност при съхранение на ПРЗ, както е други иновативни методи за анализ на формулациите в съвременно-оборудваната лаборатория на института.

Главен полицейски комисар Дору Доробанту - заместник- директор на Международния център за полицейско сътрудничество, Румъния, представи общ план на целите и работата на центъра, специализиран в обмена на данни и информация на международно равнище. Той информира участниците за проекта S.E.L.E.C. - Център за прилагане на законодателството в Югоизточна Европа, който представлява динамична и гъвкава платформа за съдебно сътрудничество за органите на полицията и митниците, инициирана от 13 страни в региона, с цел подобряване на координацията в борбата с престъпността, включително организирана и транс-гранична престъпна дейност.

Г-н Дионисис Влахос от Министерство на развитието на селските райони и храните, Гърция представи параметрите на анализа на риска по отношение на митническия контрол при внос.

За първи път в тези срещи, които се организират ежегодно в региона, беше поканен гост от Молдова - г-н Владимир Мосоа,  Министерство на земеделието и хранителната индустрия. Той представи действащата в страната институционална рамка относно контрола на пестициди и торове.

                    

От българска страна участие взеха и представители на БАБХ, Агенция Митници, МВР и ДАНС. Заместник-изпълнителният директор на БАБХ - г-н Антон Величков представи позицията на регулаторния орган в България по темата за нелегалните пестициди. В своето изказване той отчете нарастване броя на нарушенията и заловените нелегални пестициди за 2014г. у нас и в тази връзка подчерта, че са предприети мерки за решаване на проблема с нелегалната търговия. Част от обсъжданите мерки са активиране на мобилни групи за контрол както по граничните пунктове, така и в страната и въвеждане на санкция – отнемане на субсидиите на фермери, които използват неразрешени, нелегално внесени продукти за растителна защита. За постигане на реални резултати от предприетите мерки се работи активно с всички заинтересовани страни по превенция на разпространението на фалшиви и нелегални продукти за растителна защита (ПРЗ).

В заключение от презентациите и дискусиите по темата - работата против нелегалните и фалшиви продукти изисква продължителни усилия, много добро сътрудничество и желание от страна на институциите за намиране на решения за предотвратяване на разпространението и употребата на нелегални пестициди на територията на Република България и на територията на други държави-членки на Европейския съюз.