Кампания stopillegal.com
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
English Български Карта на сайта Контакти Начална страница
Проекти
Големина на текста По-едър шрифт Нормален шрифт По-ситен шрифт

Проект за събиране на употребени опаковки от пестициди

 

    Система за събиране на опаковки от пестициди

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България /АРИБ/ създаде първата в България реална система за събиране на празни пластмасови опаковки от пестициди, с цел да намали рисковете, свързани с употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) и да отговори на изискванията на законодателството в тази област.
 
През 2015 г. над 1400 земеделци от всички области в Северна България участваха в пролетната и в есенната кампания по събиране на празни опаковки от ПРЗ.
През 2016г. системата постепенно  обхвана и Южна България, а в следващите години развитието ще цели повишаване на участието, т.е. да се включат възможно най-много земеделски производители.

 

           Северна България – обхванати са 14 области:
Добрич, Варна, Разград, Силистра, Русе, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин
 
           Кампания пролет 2016 – към системата се присъединяват 7 области:
Пазарджик, Пловдив,   Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас
 
           Кампания есен 2016: към системата се присъединяват 6 области:
София, Перник, Благоевград, Кюстендил, Кърджали и Смолян
 
Услугата по събиране на празните опаковки от ПРЗ е напълно безплатна за земеделците – eдинственото условие е да се прилага добрата земеделска практика за трикратно изплакване на опаковките от ПРЗ по време на приготвяне на разтвора за пръскане.
 
Фирмата оператор на ССОП е Скалар Еко ЕООД.
 

Контакти с оператора :

Централен офис в гр. Русе – 0876 208 860 / 082 840 279

област Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново -

Радослава Панева, моб. тел.: 0876 208 868

област Враца, Монтана, Видин, София, Перник -

Чавдар Ивайлов, моб. тел.: 0877 513 313

област Русе, Силистра, Разград –

Теодор Тачев, моб. тел.: 0878 630 340

област Добрич, Варна, Шумен -

Мартин Христов, моб. тел.: 0877 508 217

област Бургас, Ямбол, Сливен -

Мирослав Чанев, моб. тел.: 0877 149 865

област Хасково, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Къджали, Смолян -

Даниела Раднева, моб. тел.: 0877 458 842

област Търговище, Благоевград, Кюстендил –

Милен Димитров, моб. тел.: 0877 511 471

 

На 7 и 8 април 2016г., във Велико Търново, Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) беше домакин на Годишната международна среща-семинар по проект за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди.

Срещата се организира с подкрепата на Европейската Асоциация за Растителна Защита (ЕСРА) и в нея взеха участие националните асоциации на Гърция, Кипър, Литва, Румъния, Русия, Сърбия. Представени бяха пилотните схеми във всяка отделна страна и се обсъдиха плановете за развитие на проекта.

Основна цел нa проекта е създаването нa ефективна и устойчива система зa събиране нa опаковки от ПРЗ, която дa e леснодостъпна зa земеделските производители и дa отговаря нa всички законови норми за опазване здравето на хората
и околната среда.
 
Индустрията на производителите на ПРЗ имат дългогодишен опит в работата с празни опаковки от пестициди, като управляват или участват в системи за събиране и оползотворяване на опаковки в повече от 35 страни в цял свят. В следващите години системите ще бъдат разработени във всички европейски държави.
 
Водещи производители на ПРЗ – членове на АРИБ се обединиха и създадоха действаща система за събиране на опаковки от пестициди (ССОП) в България.
 
До края на 2016 г. системата ще обхване цялата страна, а в бъдеще развитието ще е насочено към повишаване на участието на земеделските производители.
 
Събирането на празните опаковки от ПРЗ се финансира изцяло от фирмите участници в системата. А за земеделците услугата е напълно безплатна - единственото условие е да се прилага добрата земеделска практика за трикратно изплакване на опаковките по време на приготвяне на разтвора за пръскане.
    
 
 
Система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди    

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) стартира пилотен проект за създаване на система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди. През пролетта на 2014г. проектът се реализира в районите на Добрич, Силистра, Русе, Варна и Разград и е първа стъпка в посока на организиране на реално управление на празните опаковки от пестициди.

Системата предоставя на фермерите безопасен начин за освобождаване от празните пластмасови опаковки от пестициди. Европейската растителнозащитна индустрия подкрепя подобни системи в над 35 държави в цял свят. Основната цел е до 2020г. да се събира максимално количество опаковки, в условията на екологосъобразно и устойчиво управление, рециклиране и насърчаване на опазването на ресурсите.

АРИБ организира редица срещи и семинари, на които представи основните изисквания и предимства на системата. Пред участниците в срещите – земеделски производители, дистрибутори и представители на местните власти в района на пилотния проект, бяха представени нагледно условията за организиране на системата и начините за трикратно изплакване на опаковки от пестициди, когато се приготвя разтвора за пръскане. 

Разширяването на системата в национален мащаб бе планирано за 2015/2016г., като събирането на трикратно изплакнатите опаковки от пестициди ще става в две кампании годишно – май/юни и октомври/ноември. На фермерите се дават прозрачни найлонови чували за безопасно съхранение на изплакнатите опаковки и предаването се извършва в събирателни пунктове, предварително оповестени в районите или „от врата до врата“ по заявка при големи количества. Характерно за системата е изискването да се събират само добре – „трикратно“ изплакнати опаковки от пестициди, които се проверяват от обучени за целта инспектори. В отговор земеделските производители получават документи, доказващи предаването на съответните количества празни опаковки.

Целта на АРИБ е да създаде ефективна система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди, достъпна за всички земеделски производители, в съответствие със законовите изисквания и отговаряща на нормите за безопасна употреба и добри земеделски практики, с основна движеща мисъл за опазване здравето на хората и околната среда.

   

 

Интегрирано изплакване

Ръчно трикратно изплакване - нагръбна пръскачка

Ръчно трикратно изплакване

 

Забранени продукти

Списък на забранени продукти за растителна защита 2011


Списък на забранени продукти за растителна защита