Кампания stopillegal.com
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
English Български Карта на сайта Контакти Начална страница
За нас - АРИБ
Големина на текста По-едър шрифт Нормален шрифт По-ситен шрифт

Асоциация Растителнозащитна ИндустрияБългария (АРИБ) е гласът на растителнозащитната индустрия в България. Нашичленове са дъщерни фирми и търговски представителства на световните лидери вразработването, производството и предлагането на качествени и иновативнипродукти за растителна защита в България – БАСФ, БАЙЕР, ДАУ, ДЮПОН, СИНДЖЕНТА, АДАМА, КНЕ СЕРТИС, СУMМИT АГРО, ФМС и ЮПЛ.

АРИБ е член на Европейската асоциация за растителна защита (ECPA). Заедно работим за прилагането на Европейската политика и законодателство в България, които насърчават изследователската дейност и иновациите, подпомагат индустрията да се развива ефективно, защитават интелектуалната собственост и поощряват въвеждането на нови технологии и практики.

Ние вярваме в необходимостта от хармонизиране на Българското законодателство с Европейското и прилагането на Европейската политика по отношение на продуктите за растителна защита в България. Убедени сме в ползите, които това ще допринесе за българските земеделци, изправени пред нарастващите изисквания за опазване на околната среда, социалните и икономически трудности.