Кампания stopillegal.com
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
English Български Карта на сайта Контакти Начална страница
За нас - АРИБ
Големина на текста По-едър шрифт Нормален шрифт По-ситен шрифт

Европейска асоциация за растителна защита

Европейската асоциация за растителна защита (ECPA) е базирана в Брюксел и представлява индустрията за растителна защита в Европа. Членове на Асоциацията са 17 компании – лидери в растителнозащитната индустрия и 28 национални асоциации, включително от Централна и Източна Европа. Членовете на асоциацията предлагат не само традиционните препарати за растителна защита като инсектициди, хербициди и фунгициди, а също биопестициди и генетично модифицирани семена.

ЕСРА работи за дългосрочното разбиране, че употребата на ПРЗ (вкл. и биотехнологиите) е част от устойчивото земеделие, поддържа Европейската политика и законодателство, които насърчават изследователската дейност и иновациите, подпомагат индустрията да се развива ефективно, защитават интелектуалната собственост и поощряват въвеждането на нови технологии и практики.

European Crop Protection Association

Crop Life International

Полезни връзки

- Държавни институции

- Неправителствени организации

- Браншови организации

  • БАРЗ

  • Национално Сдружение на производителите и търговците на семена, пестициди и торове

- Международни организации