Кампания stopillegal.com
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
English Български Карта на сайта Контакти Начална страница
За нас - АРИБ
Големина на текста По-едър шрифт Нормален шрифт По-ситен шрифт

В асоциацията са създадени две Работни Групи, ангажирани с разработване и изпълнение на различни проекти.

  • Регулаторна работна група

Работи по всички въпроси, свързани с приложението на регулаторната (законова рамка в България и Европейския съюз) рамка в областта на процеса на разрешаване на  на ПРЗ и тяхната употреба.

  • РГ Против нелегалните продукти

Работи по проблемите, свързани с борбата с вноса, разпространението, транзита и употребата на нелегални и фалшиви ПРЗ в България и изготвя проекти на решения за тяхното преодоляване.

  • РГ Безопасна употреба на ПРЗ

Работи за интензивното земеделие безопасно за околната среда и здравето на потребители.

  • РГ Управление на опаковки

Разработва краткострочен и дългострочен план за работа на системата за събиране на празни пластмасови опаковки от пестициди, с цел да намалят рисковете, свързани с употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) и да се отговори на изискванията на законодателството в тази област.