Кампания stopillegal.com
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
English Български Карта на сайта Контакти Начална страница
За нас - АРИБ
Големина на текста По-едър шрифт Нормален шрифт По-ситен шрифт

Цели

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България подкрепя развиването на иновативни растителнозащитни продукти и технологии и тяхното приложение в България в контекста на устойчивото земеделие.

 • Представляваме индустрията в съответствие с европейските изисквания, защитавайки интересите на нашите членове

 • Оперираме като местни представители на ECPA

 • Работим за разбиране на нашата дейност, приоритетите и принципите ни

 

Убеждения

 • Грижа за потребителите

Всички наши действия са в интерес на потребителите. Наше естествено задължение е грижата за здравето на хората и опазването на околната среда. Съвместно с членовете на организацията, подкрепяме предлагането и употребата на продукти за растителна защита, които са икономически ефективни и в същото време са безопасни за хората и околната среда.

 • Доверие

Стремим се да спечелим доверието на обществото като полагаме усилия да бъдем отговорни и пълноценни партньори.

Подкрепяме и поощряваме нашите партньори и членове да работят според принципите и правилата, които сме изградили.

 • Откритост

Комуникацията е съществен приоритет във всичките ни дейности. Работим открито с нашите членове и партньори чрез активен и открит диалог и стремеж за разбиране на проблемите на индустрията.

Прозрачността в практиките за растителна защита се заключава в отговорните действия и добрата обосновка на всяко мероприятие чрез мониторинг, контрол и опис.

 • Отговорност

Поемаме ангажимент да обслужваме нашите членове и партньори с нужния професионализъм, зачитайки интересите на производителите и потребителите.

 

 

Приоритети

 • Хармонизиране на Българското законодателство с Европейското

 • Установяване на работещи и обективни процедури за разрешаване и използване на продуктите за РЗ, така че индустрията да оперира ефективно

 • Промотиране на технологичните постижения при производство на ПРЗ и тяхното прилагане в България за повишаване на продуктивността в селското стопанство, опазването на околната среда и общественото здраве

 • Засилване на общественото внимание към необходимостта от употребата на ПРЗ за производството на здравословна и високо-качествена храна

 • Открит диалог с членове и партньори