Кампания stopillegal.com
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
English Български Карта на сайта Контакти Начална страница
За растителната защита
Големина на текста По-едър шрифт Нормален шрифт По-ситен шрифт

Европейския съюз и растителнозащитната индустрия имат обща цел за подпомагане развитието на устойчивото земеделие в Европа, което ще допринесе за високи стандарти в опазването на общественото здраве и околната среда.

Продуктите за растителна защита са средствата, чрез които земеделски производители предпазват земеделските култури и ги поддържат здрави.

Лесно е да забравим, че храната ни е обект на нападение от множество вредители (насекоми, болести и плевели) по време на нейното производство на полето.

Решенията за растителна защита предпазват културите от тези нападения и осигуряват възможност на земеделските производители да произвеждат храна с високо качество, безопасна и на достъпни цени, като използват ефективно земята за изхранване на постоянно растящото население на земята.

Естеството на нападението от вредители при производството на земеделска продукция непрекъснато се променя и единствения начин да се справяме с него по ефективен начин е чрез изследователска дейност, развитие и приложение на по-добри решения за растителна защита.

Европейската асоциация за растителна защита твърдо подкрепя процеса на разрешаване на продуктите за растителна защита, които допринасят за иновациите в устойчивото земеделие.

Употреба на ПРЗ в контекста на устойчивото земеделие